SESJA SPRAWOZDAWCZA ŁÓDZKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO

loga

Sesja Sprawozdawcza Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego odbędzie się 21 marca 2014 r. Zapraszamy do Centrum Konferencyjnego UŁ, przy ul. Kopcińskiego 16/18.

 

Poniżej kompletny program wydarzenia:

 

9.00 – 9.10 O T W A R C I E
9.10 – 9.30 mgr Dominik Płaza (MAiEwŁ), Wyniki badań obozowiska ze środkowej epoki kamienia w Antoniewie stan. 1, gm. Bądkowo, woj. kujawsko – pomorskie.

9.30 – 9.45 mgr Radosław Herman (ARCH-TECH), Osada kultury łużyckiej z epoki brązu – Ldzań st. 9.

9.45 – 10.00 dr Radosław Janiak (IA UŁ), Cmentarzysko kultury pomorskiej w Żakowie, gm. Sulęczyno (badania 2012-2013).

10.00 – 10.15 dr Radosław Janiak (IA UŁ), Badania kamiennych kurhanów fazy wielkowiejskiej na stanowisku 9 w Mściszewicach, gm. Sulęczyno (sezon 2010-2011).

10.15 – 10.30 mgr Jacek Ziętek (MwPT), Grób wojownika kultury przeworskiej z Bełdowa, gm. Aleksandrów Łódzki.

10.30 – 10.45 mgr Jacek Zietek (MwPT), Pierwszy sezon badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Chojnem, gm. Sieradz

10.45 – 11.00 dr Lubomira Tyszler (IA UŁ), Osada kultury przeworskiej w Konopnicy, stan. 6, pow. Wieluń.

11.00 – 11.15 prof. nadzw. dr hab. Jan Schuster (IA UŁ), mgr Anna Świgoń-Kleszcz (IA UŁ), Badania w słuchawkach – gdzie są poddani „Książąt” z Lubieszewa.

11.15 – 11.30 prof. dr hab. Magdalena Mączyńska (IA UŁ), dr Ireneusz Jakubczyk (IA UŁ), „Dziewczynka z zapałkami”? Kurhan V na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy, stan. 2.

11.30 – 11.45 prof. dr hab. Ilona Skupińska-Lovset (IA UŁ), Badania z zakresu archeologii śródziemnomorskiej.

 

11.45 – 12.00 p r z e r w a

 

12.00 – 12.15 prof. nadzw. dr hab. Marek Olędzki (ZMBPiPP UŁ), Badania na cmentarzysku kultury przeworskiej w Mnichu koło Kutna.

12.15 – 12.30 prof. nadzw. dr hab. Marek Olędzki (ZMBPiPP UŁ), dr Adam Kędzierski (IAE PAN), mgr Leszek Ziąbka (MOZK), Janków II – Oszczywil – celtycka faktoria na bursztynowym szlaku.

12.30 – 12.45 dr Jerzy Sikora (IA UŁ), Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Żarnowie, w świetle badań z lat 2012-2013.

12.45 – 13.00 dr Jerzy Sikora (IA UŁ), dr Piotr Kittel (KGiP UŁ), mgr Piotr Wroniecki (Prodigi), Archeologia bez łopaty. Program nieinwazyjnych badań osadnictwa grodowego Polski Centralnej w 2013 r.

13.00 – 13.15 dr Jerzy Sikora (IA UŁ), mgr Łukasz Trzciński (IA UŁ), Badania zespołu osadniczego nad Jeziorem Ostrowite w latach 2010-2013

13.15 – 13.30 dr Adam Kędzierski (IAE PAN), mgr Dariusz Wyczółkowski (IAE PAN), mgr Leszek Ziąbka (MOZK), Najnowsze wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznej osadzie Stare Miasto w Kaliszu.

13.30 – 13.45 mgr Błażej Muzolf (MAiEwŁ), Lutomiersk – Koziówki stan. 3a-c, gm. Lutomiersk. Podsumowanie badań z lat 1946-2010.

13.45 – 14.00 mgr Przemysław Muzolf (ZBKL), Wyniki badań ratowniczych przy inwestycji przebudowy drogi powiatowej w Kazimierzu, gm. Lutomiersk. Sezon 2011 r.

 

14.00 – 14.30 p r z e r w a

 

14.30 – 14.45 mgr Krzysztof Gowin (GDDKiA), mgr Lidia Kamyszek (IAE PAN), dr Mirosław Masojć (IAUWr) mgr Marina Wybór-Maćkowiak (GDDKiA), dr Leszek Żegadło (IAE PAN), Sposoby pozyskiwania informacji o zasobach kulturowych w lasach – na przykładzie badań na S 14 (zachodnia obwodnica Łodzi) oraz S 8 (nad Grabia w pow. łaskim).

14.45 – 15.00 prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer (IA UŁ), mgr Arkadiusz Przybyłok (IA UŁ), Badania archeologiczno-architektoniczne w Górze św. Małgorzaty w sezonach 2010-2011.

15.00 – 15.15 prof. dr hab. Leszek Kajzer (IA UŁ), mgr Łukasz Reczulski (IA UŁ), Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie dawnego opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie-Opactwie w latach 2012-2013.

1515 – 1530 mgr Błażej Muzolf (ZBKL), Kościół pw. Krzyża Świętego w Brzezinach – wyniki nadzorów archeologicznych z 2011 roku.

15.30 – 15.45 dr Zbigniew Lechowicz (NID), Łęczyca stare miasto w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w 2013 roku.

15.45 – 16.00 mgr Błażej Muzolf (ZBKL), mgr Przemysław Muzolf (ZBKL), Zakliczyn, woj. małopolskie, w średniowieczu i czasach nowożytnych w oparciu o wyniki nadzorów archeologicznych realizowanych w latach 2012-2013.

16.00 – 16.15 mgr Marek Urbański (MOwS), Badania na Rynku w Sieradzu w 2010 r. Sprawozdanie wstępne.

 

16.15 – 16.30 p r z e r w a

 

16.30 – 16.45 dr Aldona Andrzejewska (IA UŁ), mgr Artur Ginter (Sekcja Archeo), Zamek w Mielniku nad Bugiem.

16.45 –17.00 mgr Radosław Herman (ARCH-TECH), Badania archeologiczne i archi-tektoniczne zamku w Uniejowie w latach 2011-2013.

17.00 – 17.15 mgr Radosław Herman (ARCH-TECH), Badania archeologiczne i archi-tektoniczne zamku w Ełku w latach 2011-2012.

17.15 – 17.30 prof. dr hab. Leszek Kajzer (IA UŁ), mgr Aleksander Andrzejewski (IA UŁ), mgr Wiktor Leśkiewicz (Łódź), Archeologiczne badania renesansowego dworu w Drobinie koło Płocka.

17.30 – 17.45 mgr Piotr Wroniecki (Prodigi), Michał Pisz (Prodigi), mgr Marcin Jaworski (Prodigi), Badania nieinwazyjne zaginionej Nieszawy.

17.45 –18.00 mgr Kamil Durda (Sekcja Archeo), Macewy z rynku w Poddębicach.

18.00 – 18.15 mgr Wiktor Duda (Łódź), dr Olgierd Ławrynowicz (IA UŁ), Poszukiwania miejsc pochówku ofiar publicznej egzekucji w Zgierzu (20.III.1942) w latach 2012-2013.

18.15 – 18.30 mgr Karol Demkowicz (IA UŁ), dr Piotr A. Nowakowski (IA UŁ), Poszukiwania miejsc pochówku ofiar totalitaryzmów na byłym poligonie Łódź Brus.

18.30 – 18.50 mgr Magdalena Nowak (WUOZ), Trudna rola konserwatora – czy interpretacja prawa jest nudna?

 

18.50 d y s k u s j a

 

20.00 Spotkanie koleżeńskie w Instytucie Archeologii UŁ, ul. Uniwersytecka 3, s. 108.

Składka 40,00 zł – prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.