Spatium Archaeologicum

Seria wydawnicza dedykowana szczególnie atrakcyjnym poznawczo zagadnieniom współczesnej archeologii

 

REDAKCJA
Seweryn Rzepecki (redaktor)
Lucyna Domańska, Tadeusz Grabarczyk, Aleksander Kośko, Anna Marciniak-Kajzer
Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20. Strefy A1 i A2
Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy
Seweryn Rzepecki
Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach
Lucyna Domańska
Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego
Karolina Kot
Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi
Magdalena Piotrowska
Ceramika rzymska na północ od Karpat
Lubomira Tyszler
U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych
Seweryn Rzepecki
Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu
Jacek Górski
Przemysław Makarowicz
Adam Wawrusiewicz
Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach
Seweryn Rzepecki
Krzysztof Walenta