Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

folia archaeologica 
redakcja 
etyka wydawnicza 
dla autorów 
dla recenzentów 
indeksowanie 
spis tomów
kontakt 
english version

Spis tomów

Wersja elektroniczna wszystkich numerów „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” jest dostępna na stronach Repozytorium UŁ.

Najnowszy numer 32/2017 – spis treści
  • Aleksander Andrzejewski – Profesor dr hab. Leszek Kajzer (11 VIII 1944–25 IX 2016)
  • Adam Grajewski – Formalno-prawna problematyka archeologii współczesności w Polsce
  • Adam Górecki – Metody wykorzystywane przez polskich kryminalistyków i archeologów przy eksploracji mogił – różnice i zbieżności
  • Sebastian Siembora – Wyroby ze szkła odkryte w trakcie badań archeologicznych przy kościele w Górze Świętej Małgorzaty w pow. łęczyckim
  • Karol E. Natkański, Piotr Świątkiewicz – 21. Pułk Piechoty von Borcke (4. Pomorski) w bitwie pod Bolimowem w świetle badań archeologicznych
  • Anna Zalewska, Dorota Cyngot – Problem zanikania pamięci o miejscach spoczynku żołnierzy poległych w walkach nad Rawką i Bzurą w latach 1914–1915
  • Olgierd Ławrynowicz, Justyna Badji, Maciej Majewski – Niemieckie zbrodnie nazistowskie w Lesie Lućmierskim w świetle badań etnoarcheologicznych
  • Dawid Kobiałka – Kufer pełen wspomnień: (auto)biograficzne podejście do dziedzictwa
  • Anna Majewska – Relikty zanikłych jednostek osadniczych na pograniczu mazursko-mazowieckim. Interdyscyplinarny projekt badawczy