Spotkanie informacyjne dla studentów I roku

W środę 6 listopada o 11.30 w sali 6 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat obowiązkowego dla studentów I roku studiów I stopnia testu diagnostycznego. Jest to sprawdzian mający na celu ocenę poziomu wiedzy i umiejętności studentów w zakresie języków obcych. Jego wynik jest informacją dla Studium Języków Obcych UŁ, na jakim poziomie zapewnić zajęcia w ramach lektoratów w dalszym toku studiów. Test należy rozwiązać do 7 stycznia 2020r., na platformie zdalnego kształcenia UŁ, tam gdzie kursy e-learningowe. Po rozwiązaniu należy pobrać i wydrukować deklarację wyboru języka, a następnie dostarczyć do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2010 r. Więcej informacji w linkach zamieszczonych poniżej.

list do studentów str.1

list do studentów str.2