Spotkanie informacyjne dla studentów I roku

W poniedziałek 26 listopada o 11.45 w sali 6 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat obowiązkowego dla studentów I roku studiów I stopnia testu diagnostycznego. Jest to sprawdzian mający na celu ocenę poziomu wiedzy i umiejętności studentów w zakresie języków obcych. Jego wynik jest informacją dla Studium Języków Obcych UŁ, na jakim poziomie zapewnić zajęcia w ramach lektoratów w toku studiów na II i III roku. Test jest dostępny do 7 stycznia 2019r., na platformie zdalnego kształcenia uł, tam gdzie kursy e-learningowe. Więcej informacji w linkach zamieszczonych poniżej.

list do studentów str.1

list do studentów str.2