Staropolskie drewniane budownictwo mieszkalne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie mgra Mariusza Rychtera pt. „Drewniane budownictwo mieszkalne w świetle ikonografii staropolskiej”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w środę 9 maja o godz. 10.00 w s. 112 lub 1.C IA UŁ.

Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

W trakcie wystąpienia mgr Mariusz Rychter omówi wybrane obrazy (z bazy liczącej 400 ilustracji), ukazujące widoki domostw drewnianych z terenów Małopolski, Wielkopolski, Mazowsza oraz Pomorza z okresu od końca XV w. po koniec XVIII w. Autor zasygnalizuje trendy w ilustratorstwie poszczególnych stuleci.