Rekrutacja na Studenckie Granty Badawcze 2018

Trwają zapisy na szkolenia, będące warunkiem przystąpienia do konkursu, w którym można zdobyć grant na realizację pracy dyplomowej. Przypominamy, że w zeszłym roku grant taki uzyskała Anna Majewska, studentka archeologii II stopnia. Projekt Studenckich Grantów Badawczych przyznawanych studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego otwiera nowe możliwości rozwoju młodych osób zainteresowanych nauką. Celem projektu jest umożliwienie studentom pozyskania środków finansowych na prowadzenie lub prezentację swoich badań naukowych.