Studia licencjackie

I rok

PRZEDMIOTFORMA ZAJĘĆNAKŁAD PRACY (ECTS)FORMA ZALICZENIA
SEMESTR ZIMOWY
Archeologia Polski i powszechna.
Paleolit i mezolit
wykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia projektowe
30 godz. (2)
30 godz. (2)
30 godz. (3)
egzamin
Archeologia Polski i powszechna.
Neolit
wykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia projektowe
30 godz. (2)
30 godz. (2)
30 godz. (3)
egzamin
Wstęp do archeologii ćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnychćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Bioarcheologia człowiekaćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Proseminariumproseminarium30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Przedmiot z z obszaru nauk społecznych30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Ochrona własności intelektualnej
Szkolenie BHP
Wychowanie fizyczne30 godz. (0)zaliczenie z oceną
RAZEM
po semestrze zimowym
360 godz. (32)
SEMESTR LETNI
Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelazawykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia projektowe
30 godz. (2)
30 godz. (3)
30 godz. (3)
egzamin
Wstęp do archeologii ćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Metodyka badań stanowisk pradziejowychćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Ćwiczenia konwersatoryjnekonwersatoria90 godz. (9)zaliczenie z oceną
Lektorat języka nowożytnegolektorat30 godz. (1)zaliczenie z oceną
W-F#cosplan#30 godz. (0)zaliczenie z oceną
Ćwiczenia terenowećwiczenia terenowe180 godz. (6)zaliczenie z oceną
RAZEM
po semestrze letnim
480 godz. (30)
RAZEM
po I roku
810 godz. (60)

II rok

PRZEDMIOTFORMA ZAJĘĆNAKŁAD PRACY (ECTS)FORMA ZALICZENIA
SEMESTR ZIMOWY
Archeologia Polski i powszechna. Okres lateński i okres wpływów rzymskichwykład kursowy, ćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (2)
30 godz. (3)
egzamin
Okres wędrówek ludówćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiegowykład kursowy, ćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (2)
30 godz. (3)
egzamin
Techniki dokumentacji rysunkowej ćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Techniki dokumentacji mechanicznejćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Społeczeństwa pierwotne w perspektywie archeologiićwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Wielkie cywilizacje pozaeuropejskiećwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Lektorat języka nowożytnegolektorat30 godz. (1)zaliczenie z oceną
Język łacińskilektorat30 godz. (3)zaliczenie z oceną
RAZEM330 GODZ. (29)
SEMESTR LETNI
Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowieczewykład kursowy, ćwiczenia konwersatoryjne, ćwiczenia projektowe30 godz. (2)
30 godz. (3)
30 godz. (3)
egzamin
Metodyka badań stanowisk archeologii historycznejćwiczenia konwersatoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Ćwiczenia konwersatoryjnekonwersatoria90 godz. (9)zaliczenie z oceną
Ćwiczenia terenowe120 godz. (4)zaliczenie z oceną
Praktyki zawodowe90 godz. (3)zaliczenie z oceną
Lektorat języka nowożytnegolektorat30 godz. (1)zaliczenie z oceną
Język łacińskilektorat30 godz. (3)zaliczenie z oceną
RAZEM480 GODZ. (31)

III rok

PRZEDMIOTFORMA ZAJĘĆNAKŁAD PRACY (ECTS)FORMA ZALICZENIA
SEMESTR ZIMOWY
Archeologia Polski i powszechna. Późne średniowieczewykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia projektowe
30 godz. (2)
30 godz. (3)
30 godz. (3)
egzamin
Archeologia Polski i powszechna. Nowożytność i współczesnośćwykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
30 godz. (2)
30 godz. (3)
egzamin
Nauki pomocnicze w praktyce archeologii historycznejwykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
30 godz. (2)
30 godz. (3)
zaliczenie z oceną
Datowanie bezwzględne i metody laboratoryjne w praktyce archeologiićwiczenia laboratoryjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Seminarium licencjackieseminarium30 godz. (5)zaliczenie z oceną
Lektorat języka nowożytnegolektorat30 godz. (4)egzamin
Język łacińskilektorat30 godz. (3)zaliczenie z oceną
RAZEM
po semestrze zimowym
330 godz. (30)
SEMESTR LETNI
Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii naukćwiczenia konwersatoryjne
30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Seminarium licencjackieseminarium30 godz. (5)zaliczenie z oceną
Bronioznawstwokonwersatorium30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Ćwiczenia konwersatoryjnekonwersatoria180 godz. (18)zaliczenie z oceną
RAZEM
po semestrze letnim
270 godz. (29)
RAZEM
po I roku
600 godz. (60)
RAZEM
w toku studiów
2250 godz. (184)