Program konferencji o najnowszych metodach badań

Serdecznie zapraszamy na mającą się odbyć w listopadzie konferencję „Sukcesy i porażki. Najnowsze metody nieinwazyjne i laboratoryjne w badaniach archeologii historycznej”. Instytut Archeologii UŁ współorganizuje to wydarzenie wraz z Uniwersyteckim Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z programem imprezy. Wstęp na prelekcje wolny!

8 – 9 listopada 2018
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Lindleya 3/5, Aula

PROGRAM
8 listopada / czwartek

9.50 – Powitanie uczestników Konferencji

10.00 – Mateusz Krupski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Geoarcheologia dawnych praktyk rolniczych: w poszukiwaniu pól i ogrodów na przedmieściach średniowiecznych i nowożytnych miast

10.30 – Dawid Kobiałka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Wspomnienia drzew: naziemne skanowanie laserowe i fotogrametria bliskiego zasięgów znaków na drzewach

11.00 – Filip Wałdoch (Instytut Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza)
Wyzwania związane z badaniami krajobrazów kampanii wrześniowej przy wykorzystaniu metod teledetekcyjnych

11.30 – Mirosław Furmanek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Piotr Wroniecki (Warszawa)
Prospekcja lotnicza w poszukiwaniu zaginionych układów ruralistycznych na Śląsku

12.00 – 12.20 – przerwa kawowa

12.20 – Maksym Mackiewicz (Fundacja Archeolodzy.org), Paweł Duma (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Nicolas Payraud (Direction des affaires culturelles de Guyane, Kajenna, Gujana Francuska)
Nowożytna plantacja La Caroline w Gujanie Francuskiej. Cyfrowe metody w prospekcji i dokumentacji w lesie deszczowym

12.50 – Paweł Duma (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Mirosław Furmanek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Jerzy Piekalski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Historyczny krajobraz kulturowy Sudetów zachodnich w świetle badań nieinwazyjnych

13.20 – Piotr Wroniecki (Warszawa)
Nowe metody, stare problemy? Sukcesy i porażki nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej w Polsce

13.50 – Michał Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), Jacek Błaszczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
Archiwalna dokumentacja miejskich badań archeologicznych w analizie przestrzennej lokacyjnych zespołów urbanistycznych na przykładzie Bydgoszczy, Poznania i Sieradza

14.20 – 15.20 – przerwa obiadowa

15.20 – Marta Pietruszka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
„Jesteś tym, co jesz?” Dieta średniowiecznych i nowożytnych populacji w oparciu o analizy stabilnych izotopów (13C, 15N)

15.50 – Dariusz Błaszczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Możliwości i ograniczenia wykorzystania badań izotopów i DNA w archeologii

16.20 – Wojciech Bis (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Robert Ryndziewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Siedziba rodu Ciołków w Żelechowie na podstawie badań geofizycznych i archeologicznych

16.50 – 17.10 – przerwa kawowa

17.10 – Monika Łyczak (Firma Archeologiczna FRAMEA Monika Łyczak), Jacek Adamiec (GPR24.COM.PL)
Badania georadarowe w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie i ich weryfikacja archeologiczna

17.40 – Miron Bogacki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie), Wiesław Małkowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Metody nieinwazyjne w poznaniu przeszłości średniowiecznego kompleksu osadniczego w Starym Rypinie (Starorypin Prywatny, woj. kujawsko-pomorskie)

18.10 – Marcin Wiewióra (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
Łopatą w anomalie, czyli poszukiwania krzyżackiego Starogrodu i Chełmna

18.40 – dyskusja

9 listopada / piątek

10.00 – Beata Miazga (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Analiza technologiczno-funkcjonalna średniowiecznych wyrobów o barwie srebrzystej, w oparciu o wyniki nieniszczących badań archeometrycznych

10.30 – Kasper Hanus (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN/Instytut Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza)
Rola wody w życiu społecznym i politycznym Królestwa Szan-Szan w świetle zobrazowań satelitarnych

11.00 – Kazimierz Grążawski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Moje doświadczenia w badaniach nieniszczących w archeologii średniowiecza

11.30 – Jerzy Sikora (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
GIS w archeologii średniowiecza

12.00 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – Artur Ginter (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
Ciepło i światło – nieco o meandrach datowania luminescencyjnego obiektów zabytkowej architektury

13.00 – Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
Etnoarcheologia w praktyce. Z badań niedawnej przeszłości

13.30 – Piotr Kittel (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego)
Badania z zakresu archeologii środowiskowej w Rozprzy

14.00 – Podsumowanie i dyskusja