Sylwetki

 • Instytut
 • Katedra Prahistorii
 • Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa
 • Zespół Naukowy i Techniczny
 • Doktoranci

Katedra Prahistorii

Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa

Zespół Naukowy i Techniczny

Doktoranci

 • mgr Patrycja Amrozińska
 • mgr Marcel Bartczak
 • mgr Katarzyna Barucha
 • mgr Sylwia Borowicz
 • mgr Monika Chabińska
 • mgr Adam Górecki
 • mgr Marcel Knyżewski
 • mgr Anna Kubicka
 • mgr Kamila Lojtek
 • mgr Karol Łukomiak
 • mgr Wojciech Rutkowski
 • mgr Łukasz Sierpowski
 • mgr Anna Stopczyk
 • mgr Maciej Wójcik
 • mgr Kinga Żyto
 • lic. Michał Szymański (zdobywca Diamentowego Grantu MNiSW)