Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ

Od 22 lipca można rekrutować się do nowo utworzonej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kandydaci mogą ubiegać się o możliwość kształcenia m.in. w dyscyplinie archeologia. Przed zainteresowanymi wieloetapowa rekrutacja, która w wielu aspektach różni się od systemu przyjmowania na studia I i II stopnia. Elektroniczna rejestracja kończy się 11 sierpnia, do 14 sierpnia należy składać dokumenty, a pierwszy etap weryfikacji kandydatów, test z języka obcego, zaplanowano na 4 września. Rozmowy z kandydatami natomiast przeprowadzone zostaną w dniach 18–20 września.