Szkolenie „BHP” i „Prawo autorskie”

Szkolenia BHP i prawo autorskie są wpisane do programów studiów na kierunku Archeologia zarówno dla studiów I jak i II stopnia. Studenci realizują je na Platformie Zdalnego Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego.

Są tam już dostępne kursy BHP i szkolenia bibliotecznego; „prawo autorskie” pojawi się wkrótce.

Naszych nowych studentów zachęcamy też do zapoznaniem się z przewodnikiem po UŁ.