Przywrócenie przedwojennej tablicy w Rektoracie

Uniwersytet Łódzki na wiele sposobów włącza się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. W czwartek, 8 listopada, władze UŁ upamiętniły 26 uczniów Szkoły Zgromadzenia Kupców w Łodzi. Na odsłoniętej tego dnia w budynku rektoratu UŁ tablicy znajdują się imiona i nazwiska uczniów, którzy ginęli, walcząc podczas I wojny światowej i broniąc wolnej Polski przed ofensywą bolszewicką. Okoliczności upamiętnionego wydarzenia skomentowała dr Adrianna Szczerba. Kontynuacją czwartkowych obchodów był m.in. pokaz grupy rekonstrukcyjnej Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł 1914–1946”. Grupie przewodniczyła prof. Jolanta Daszyńska z Instytutu Historii UŁ. W uroczystościach uczestniczyli, obok Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoniego Różalskiego, m.in. wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau, senator RP prof. Michał Seweryński oraz wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

Podczas walk 1914–1918 i w czasie wojny polsko-bolszewickiej zginęło 26 uczniów szkoły. Jeszcze w 1920 r. dyrektor Wacław Kloss wyszedł z inicjatywą godnego uczczenia ich pamięci. Zwrócił się wówczas do Jerzego Lemana, artysty-rzeźbiarza i szkolnego nauczyciela rysunku z prośbą o zaprojektowanie tablicy pamiątkowej. Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci poległych wychowanków Szkoły Zgromadzenia Kupców m. Łodzi odbyła się 5 października 1930 r. w 10 rocznicę wojny polsko-bolszewickiej. Tablica została zniszczona przez niemieckiego okupanta w 1939 roku.