Tekstylia odkryte w grobach z wczesnej epoki żelaza

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienia mgra Łukasza Antosika i mgr Joanny Słomskiej (IAiE PAN w Łodzi) pt. „Próba interpretacji tekstyliów archeologicznych odkrytych w grobach z wczesnej epoki żelaza z terenu Polski”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii w środę 5 czerwca o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ. Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie możliwości poznawczych jakie dają tekstylia odnajdywane w grobach z wczesnej epoki żelaza. Materiał ten, obok danych dotyczących technik i surowców wykorzystywanych w tkactwie, pozwala także jego na identyfikację funkcjonalną i użytkową. Ze względu na szczątkowy stopień zachowaniem rodzimych materiałów organicznych, jest to jednak proces trudny, nie dający gwarancji sukcesu. Pomimo swych ograniczeń fragmenty te zestawione z materiałami włókienniczymi z terenu Europy stanowią istotne źródło informacji o społecznościach zamieszkujących obszar Polski w pradziejach. Bez wątpienia strój był bowiem jednym z wyznaczników przynależności kulturowej. Składały się na niego nie tylko powszechnie odkrywane w trakcie prac wykopaliskowych ozdoby metalowe, ale również rzadziej spotykane znaleziska pozostałości ubrań.