Czwartek

Nauki pomocnicze w praktyce archeologii historycznej (Auxiliary sciences in the practice of historical archaeology)
-
dr A. Szczerba
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 3

Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej (Research methodology of historical archeology sites)
-
dr A. Andrzejewska
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3

Kujawy we wczesnym średniowieczu (Kujawy in the early Middle Ages)
-
dr A. Andrzejewska
zajęcia specjalizacyjne - fakultet w języku polskim
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 4

Przestępstwa przeciwko zabytkom archeologicznym (Offenses against the archaeological features)
-
dr A. Grajewski
zajęcia specjalizacyjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 2

Archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych w XIX i XX w. (Archaeology of contemporary armed conflicts in 19th and 20th century)
-
dr O. Ławrynowicz
zajęcia specjalizacyjne,
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 4

Archeologia Polski i powszechna: Nowożytność i współczesność (Polish and General Archaeology – Modern and contemporary times)
-
dr A. Szczerba
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 3

Badania archeologiczno-architektoniczne (Archaeological and architectural research) – zajęcia specjalistyczne
-
dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ
zajęcia specjalizacyjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 4

Archeologia Polski i powszechna – Wczesne średniowiecze (Polish and European archeology. The early Middle Ages)
-
dr A. Andrzejewska
ćwiczenia projektowe
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3

Dawne techniki produkcji uzbrojenia (Old techniques of weapon production) – Fakultet w języku polskim*
-
dr hab. P. Strzyż
zajęcia specjalizacyjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 4

Jak zostać wybitnym archeologiem? Badania naukowe prof. R. Barnycz-Gupieniec i prof. L. Kajzera. (How to become a distinguished archaeologist? Scientific studies by Prof. R. Barnycz-Gupieniec and prof. L. Kajzer.)
-
mgr K. Barucha / mgr J. Ginter
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS - 3

Archeologia Polski i powszechna: Nowożytność i współczesność (Polish and General Archaeology – Modern and contemporary times)
-
dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 2

Bronioznawstwo (Weapon studies)
-
dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 3

Firma archeologiczna w praktyce (Archaeological company in practice)
-
dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ
zajęcia specjalizacyjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 4

Techniki i technologie średniowiecznej wytwórczości (Techniques and technologies of medieval production)
-
dr A. Andrzejewska
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3.

Kultura wczesnego średniowiecza – Fakultet w języku polskim **
-
dr A. Andrzejewska
zajęcia specjalizacyjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 4

Nauki pomocnicze w praktyce archeologii historycznej (Auxiliary sciences in the practice of historical archaeology)
-
prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 2

Seminarium dyplomowe (Diploma seminar)
-
dr A. Andrzejewska, dr hab. R. Janiak, prof. UŁ, dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ, dr hab. J. Schuster, prof. UŁ, dr J. Sikora, dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ, dr A. Szczerba
ul. Lindleya 3/5 s. 1.C
ECTS – 5

Translatorium
-
dr A. Szczerba
zajęcia specjalizacyjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 4