Poniedziałek

Język angielski (English language)
-

Język angielski (English language)
-
mgr I. Wojtacka-Kacprzyk
lektorat
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 1

Bioarcheologia człowieka (Human bioarchaeology)
-
prof. nadzw. dr hab. W. Lorkiewicz
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Banacha 12/16, budynek A, s. 149
ECTS – 3

Archeologia Polski i Powszechna: Późne średniowiecze (Polish and General Archaeology – Late Middle Ages)
-
dr J. Sikora
ćwiczenia projektowe
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS – 3

Łacina (Latin)**
-
mgr D. Gwis
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3

Rekonstrukcje naczyń glinianych
-
mgr P. Zawilski
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS - 3

Lektorat z języka angielskiego (English language)
-
mgr I. Wojtacka-Kacprzyk
lektorat
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 1

Język angielski (English language)
-
mgr I. Wojtacka-Kacprzyk
lektorat
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 4

Wstęp do archeologii (Introduction to archaeology)
-
dr O. Ławrynowicz / dr hab. R. Janiak
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 3

Łacina (Latin)
-
mgr D. Gwis
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS – 3

Okres wędrówek ludów (The Migration period)
-
dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne,
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 3

Łacina (Latin)
-
mgr D. Gwis
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS – 3

Datowanie bezwzględne i metody laboratoryjne w praktyce archeologii (Absolute dating and laboratory methods in the practice of archeology)
-
mgr M. Bartczak/mgr A. Ginter
ćwiczenia laboratoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 3

Język angielski (English classes)**
-
mgr I. Wojtacka-Kacprzyk,
lektorat
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 1

Język angielski (English classes)***
-
mgr I. Wojtacka-Kacprzyk, lektorat, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS - 3

Elity okresu halsztackiego (The elite of the Hallstatt period)
-
prof. nadzw. dr hab. R. Janiak
ćwiczenia konwersatoryjne - fakultet
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3

Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiego (Classical civilizations of the Mediterranean circle)
-
dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 2

Proseminarium (Proseminar)
-
prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak
proseminarium,
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 4

Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949 – 1953) (The Department for Studies on the Origins of the Polish State (1949-1953))
-
dr A. Szczerba, ćwiczenia konwersatoryjne, fakultet, ul. Lindleya 3/5, s. C: ECTS - 3

Materialny wymiar kultury w ujęciu etnograficznym – wybrane aspekty w kontekście badań archeologicznych (Material dimension of culture in ethnographic terms – selected aspects in the context of archaeological research)
-
dr A. Piotrowska
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65 s. 6
ECTS - 3

Socjologia (Sociology)
-
dr hab. M. Kępiński
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 3

Ścieżki archeologów. Dzieje polskich badań archeologicznych (Paths of archaeologists. The history of Polish archaeological research)
-
dr A. Szczerba, ćwiczenia konwersatoryjne, fakultet, ul. Lindleya 3/5, s. C: ECTS - 3