Środa

The Baltic as an Axis of Communication, Exchange nad Trade during the Roman nad Migration Period – Fakultet w języku obcym **
-
dr hab. J. Schuster, prof. UŁ
zajęcia specjalizacyjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 5

Seminarium magisterskie (Master seminar)
-
dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 103

dr hab. A. Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s.105

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 5

dr hab. J. Schuster, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 4

dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 102
ECTS – 3

Seminarium magisterskie (Master seminar)**
-
dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 103

dr hab. A. Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s.105

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 5

dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 2

dr hab. J. Schuster, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 4

ECTS – 3

Archeologia Polski i powszechna. Paleolit i mezolit (Polish and General Archaeology – Paleolithic and Mesolithic)
-
mgr M. Bartczak
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 3

Techniki dokumentacji rysunkowej (Techniques of drawing documentation)
-
dr A. Szczerba
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS – 3

Metodyka badań stanowisk pradziejowych (Methodology of field research of prehistoric sites)
-
mgr M. Bartczak
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 3

Życie codzienne w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów (Everyday life in the Roman Period and the Migration Period)
-
dr K. Kot, , ćwiczenia konwersatoryjne, fakultet, ul. Lindleya 3/5, s. C: ECTS - 3

Biedni ale szczęśliwi? Mieszkać i pracować i budować w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów (Poor, but happy? ‒ Living, Workin and Building in the Middle European Barbaricum during the Roman and the Migration Period)
-
dr hab. J. Schuster, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3

Nic tylko gry hazardowe, luksusowe szkło, złota biżuteria? Elity w pierwszych 5 wiekach po Chrystusie (Nothing but gambling, luxury and golden jewelry? Elites of the first five centuries AD)
-
prof. nadzw. dr hab. J. Schuster, ćwiczenia konwersatoryjne - fakultet, ul. Narutowicza 65, s. 109: ECTS - 3

Bałtowie w okresie rzymskim i wędrówek ludów – zapomniane ludy (Balts during the Roman period and Migration period – forgotten peoples)
-
prof. nadzw. dr hab. J. Schuster
ćwiczenia konwersatoryjne - fakultet
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3

Zakon krzyżacki w Prusach – historia, archeologia i kultura (The Teutonic Order in Prussia – history, archaeology and culture)
-
dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS - 3

Archeologia Polski i powszechna – Późne średniowiecze (Polish and European archeology. The Late Middle Ages)
-
dr J. Sikora
ćwiczenia projektowe
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS - 3

Antropologia ekologiczna (Ecological anthropology)
-
dr M. Kujawska
zajęcia specjalistyczne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS - 4

Archeologia Polski i powszechna. Paleolit i mezolit (Polish and General Archaeology – Paleolithic and Mesolithic)
-
mgr M. Bartczak
ćwiczenia projektowe
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 3

Archeologia Polski i powszechna. Okres lateński i okres wpływów rzymskich (Polish and General Archaeology – The La Tene period and Roman period)
-
dr hab. J. Schuster, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS – 3

Archaeology of Medieval residential complexes in Central Europe, between 9th and 13th century – Wykład w języku obcym*
-
dr J. Sikora
wykład w języku obcym
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 5

Archeologia Polski Środkowej (Archeology of Central Poland)
-
dr hab. R. Janiak, prof. UŁ
zajęcia specjalistyczne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 4

Podstawy GIS (The basics of GIS)
-
dr J. Sikora, ćwiczenia konwersatoryjne, fakultet, ul. Lindleya 3/5, s. C: ECTS - 3

Sztuka w pradziejach (Art in prehistory)
-
dr K. Kot, ćwiczenia konwersatoryjne, fakultet, ul. Lindleya 3/5, s. C: ECTS - 3

Uzbrojenie europejskie w średniowieczu i jego wpływ na ówczesną sztukę wojenną (European armament in the Middle Ages and its influence on the art of war at that time)
-
Dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS - 3

Średniowieczne i wczesnonowożytne klasztory w Polsce w badaniach terenowych (Medieval and early-modern monasteries in Poland in the field studies)
-
dr hab. J. Pietrzak prof UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS - 3

Badania nad początkami państwa polskiego: tradycja, mit, historiografia. (Research on the beginnings of the Polish state: tradition, myth, historiography)
-
dr A. Szczerba
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3

Archeologia Polski i powszechna – Późne średniowiecze (Polish and European archeology. The Late Middle Ages)
-
dr hab. A. Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 2

Archeologia Polski i Powszechna: Późne średniowiecze (Polish and General Archaeology – Late Middle Ages)
-
prof. nadzw. dr hab. A. Marciniak-Kajzer
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 2

Archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych w XIX i XX w. (Archaeology of contemporary military conflicts in the 19th and 20th century) – zajęcia specjalistyczne
-
dr O. Ławrynowicz
zajęcia specjalizacyjne
ul. Lindleya 3/5, s. C
ECTS – 4

Archeologia Polski i powszechna – Późne średniowiecze (Polish and European archeology. The Late Middle Ages)
-
dr hab. A. Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3

Archeologia Polski i powszechna. Neolit (Polish and General Archaeology – Neolithic)
-
mgr M. Bartczak
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 3

Archeologia Polski i powszechna. Okres lateński i okres wpływów rzymskich (Polish and General Archaeology – The La Tene period and Roman period)
-
dr hab. J. Schuster, prof. UŁ
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS – 2

Archeologia Polski i Powszechna: Późne średniowiecze (Polish and General Archaeology – Late Middle Ages)
-
prof. nadzw. dr hab. A. Marciniak-Kajzer
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 3

Rzymskimi ścieżkami wokół Łodzi (Roman paths around Łódź)
-
dr K. Kot-Legieć, fakultet w języku polskim, ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Lindleya 3/5, s. C: ECTS - 4

Technologie i techniki historycznego budownictwa murowanego (Technologies and techniques of historical brick architecture)
-
prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 3

Seminarium dyplomowe (Seminar)
-
dr A. Andrzejewska, prof. nadzw. dr hab. R. Janiak, prof. nadzw. dr hab. M. Olędzki, dr O. Ławrynowicz, dr A. Szczerba
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS - 5

Skandynawia w okresie wpływów rzymskich ‒ daleka kraina, a właściwie „za rogiem“ (Scandinavia during the Roman Period ‒ far away but actually just around the corner)
-
dr hab. J. Schuster, prof. UŁ
zajęcia specjalistyczne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3.

Zamki zamieszkałe i oblegane. Kultura materialna czeskich zamków.
-
dr J. Hložek
zajęcia specjalistyczne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 4

Historia i metodologia archeologii (History and methodology of archaeology)
-
dr A. Szczerba
zajęcia specjalistyczne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 4