Archeologia Polski i powszechna – Wczesne średniowiecze (Polish and European archeology. The early Middle Ages)

Rozkład Czasowy Wydarzenia (3)

Wtorek
-
dr A. Andrzejewska
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3

Wtorek
-
dr A. Andrzejewska
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 2

Czwartek
-
dr A. Andrzejewska
ćwiczenia projektowe
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3