Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza (Polish and European archeology. Bronze Age and early Iron Age)

Rozkład Czasowy Wydarzenia (3)

Wtorek
-
prof. nadzw. dr hab. R. Janiak
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 3

Wtorek
-
prof. nadzw. dr hab. R. Janiak
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 2

Wtorek
-
prof. nadzw. dr hab. R. Janiak,
ćwiczenia projektowe
ul. Narutowicza 65, s. 6:
ECTS - 3