Archeologia Polski Środkowej (Archeology of Central Poland)

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Środa
-
dr hab. R. Janiak, prof. UŁ
zajęcia specjalistyczne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 4