Badania nad początkami państwa polskiego: tradycja, mit, historiografia. (Research on the beginnings of the Polish state: tradition, myth, historiography)

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Środa
-
dr A. Szczerba
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3