Bronioznawstwo (Weapon studies)

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Czwartek
-
dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 3