Materialny wymiar kultury w ujęciu etnograficznym – wybrane aspekty w kontekście badań archeologicznych (Material dimension of culture in ethnographic terms – selected aspects in the context of archaeological research)

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Poniedziałek
-
dr A. Piotrowska
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65 s. 6
ECTS - 3