Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii nauk (Introduction to philosophy and general methodology of sciences)

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Wtorek
-
prof. dr hab. A. Pobojewska
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS - 3