Biedni ale szczęśliwi? Mieszkać i pracować i budować w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów (Poor, but happy? ‒ Living, Workin and Building in the Middle European Barbaricum during the Roman and the Migration Period)

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Środa
-
dr hab. J. Schuster, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3