Seminarium magisterskie (Master seminar)

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Środa
-
dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 103

dr hab. A. Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s.105

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 5

dr hab. J. Schuster, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 4

dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ
ul. Narutowicza 65, s. 102
ECTS – 3