Dawni torunianie w badaniach bioarcheologicznych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dr Natalii Muchy (Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, UMK w Toruniu) pt. „Ludność historycznego Torunia w świetle badań bioarcheologicznych”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa, w środę 25 maja 2022 r. o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ.
Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Ocena statutu socjoekonomicznego historycznych mieszkańców miast cieszy się, coraz większym zainteresowaniem wśród naukowców. Na podstawie szczegółowej analizy anatomiczno-antropologiczne ludzkich szczątków kostnych, uzupełnionej o badania stabilnych izotopów węgla i azotu możliwe stało się poszerzenie wiedzy na temat osób należących do odmiennych grup społecznych. Na podstawie analizy antropologicznej oraz badania diety w oparciu o stabilne izotopy węgla i azotu szczątków kostnych osób pochowanych na dwóch toruńskich stanowiskach archeologicznych (katedra oraz stanowisko 114 – ul. Wały gen. Sikorskiego) starano się porównać te populacje Torunia pod względem różnic mogących wynikać z ich pozycji społecznej. W tym celu skonfrontowane zostały cechy morfologiczne szkieletów należących do osób pochowanych na obu stanowiskach. Należy zaznaczyć, że w katedrze spoczęli bogaci mieszczanie i duchowni, na przedmieściach zaś rzemieślnicy oraz biedni mieszkańcy. Wykonane zostało badanie stabilnych izotopów, aby porównać czy obie grupy różniły się pod względem spożywanych pokarmów.

Natalia Mucha jest biologiem człowieka, specjalizującym się w antropologii fizycznej oraz kryminalistycznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z życiem populacji historycznych zamieszkujących obszary miejskie. Jest zwolenniczką badań interdyscyplinarnych. Współpracuje z wieloma instytucjami w tym Instytutem Pamięci Narodowej oraz licznymi muzeami. Obecnie dzięki pracy w Katedrze Fizjologii Roślin i Biotechnologii poszerza swoją wiedzę w dziedzinie biologii molekularnej.