Traseologia narzędzi krzemiennych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dr Katarzyna Pyżewicz (IA UAM w Poznaniu) pt. „Traseologia narzędzi krzemiennych z epoki kamienia i epoki brązu”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii w środę 19 grudnia o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ. Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Eksperyment cięcia roślin przy użyciu krzemiennych wkładek

Traseologia to metoda umożliwiająca rozpoznanie oraz interpretację makroskopowych i mikroskopowych śladów notowanych na powierzchniach wytworów z krzemienia, kości, poroża muszli, itp. Dzięki temu możliwym jest przybliżenie funkcji, roli poszczególnych artefaktów, jaką pełniły wśród dawnych ugrupowań ludzkich. W zakresie danej metody mieści się również problematyka zastosowanych technik w trakcie kształtowania potencjalnych narzędzi. Na podstawie przeprowadzanych analiz traseologicznych możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące funkcji narzędzi, działań fizycznych pozostawiających ślady na artefaktach oraz rodzajów surowców obrabianych danymi okazami, możliwych sposobów osadzania narzędzi w oprawach, aspektu technologicznego, a także działalności czynników podepozycyjnych.

Wyniki badań mikroskopowych i eksperymentalnych, wraz z charakterystyką typologiczną, technologiczną i surowcową, służą do ustalenia zależności pomiędzy dobraniem surowca, techniką wytwarzania, formą a funkcją narzędzi. Efekty badań traseologicznych wspartych analizami planigraficznymi mogą pomóc w ustaleniu sposobów planowania przestrzeni, zagospodarowywania poszczególnych partii obozowiska czy osady. Analizy funkcjonale są niezwykle cenne w procesie interpretacyjnym poszczególnych elementów życia codziennego społeczności pradziejowych.