Ubezpieczenie NNW

Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ.
W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A.

W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), natomiast w przypadku pracowników istnieje możliwość wyboru jednego z trzech
wariantów ubezpieczenia: za 125 zł, 65 zł lub 45 zł
(szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie www.nnw-studentow.pl).

Ubezpieczenie można zawrzeć:

– w przypadku studentów i doktorantów – wyłącznie poprzez stronę internetową: www.nnw-studentow.pl i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. (wówczas ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki),

– w przypadku pracowników – albo poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. albo przez zgłoszenie się do Działu Płac UŁ i zadeklarowanie do dnia 16 listopada br.
chęci zawarcia ubezpieczenia i potrącenia składki z wynagrodzenia (w obydwu tych przypadkach ubezpieczenie również zawarte jest
na cały rok akademicki).

Ponadto dla doktorantów i nauczycieli akademickich przewidziano możliwość dodatkowego ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu wykonywania działalności dydaktycznej (składka 5 zł).