Tropami zdrady. Łódź 11–13 czerwca 2018 r.

Czy badania archeologów mogą przybliżyć przypadki zdrady, których skutkiem było wyjawienie tajemnicy: receptury, technologii, miejsca ukrycia depozytu, miejsca i czasu zaplanowanego wydarzenia? Nad jakimi reliktami kultury materialnej, które uległy destrukcji w jej wyniku archeologowie prowadzą swoje badania? A może odwrotnie, prowadzą badania nad artefaktami i obiektami, które powstały po wydarzeniach, u podstaw których legła zdrada? Może właśnie w jej wyniku nastąpił rozkwit ośrodka albo społeczności?

Na te i na inne pytania dotyczące zdrady, spróbują odpowiedzieć nie tylko archeolodzy, ale również przedstawiciele innych nauk humanistycznych w trakcie I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Humanistów „Vestigia”. Spotkanie 1: Tropami zdrady, która odbędzie się 11–13 czerwca 2018 r. w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.