W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego

W dniu 29 września, w ramach zajęć „Dawne techniki produkcji uzbrojenia” prowadzonych przez prof. Piotra Strzyża, studenci I roku studiów magisterskich zwiedzili Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie. Placówka powołana została w 1975 roku. Jej założycielem i wieloletnim dyrektorem był mgr Stefan Woyda – odkrywca i wieloletni badacz stanowisk hutniczych z okresu wpływów rzymskich na Mazowszu.
Dziękujemy mgrowi Marcinowi Woźniakowi z Działu Archeologii Muzeum za niezwykle interesującą prelekcję.