Archeologiczne badania pola bitwy pod Wagram

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie mgra Sławomira Konika (Novetus GmbH) pt. „Guziki, kule, groby. Archeologiczne badania pola bitwy pod Wagram”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w środę 8 stycznia o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ.
Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Bitwa pod Wagram (5–6 lipca 1809) była jedną z największych konfrontacji militarnych wojen napoleońskich i pozostaje największym starciem, które wydarzyło się na dzisiejszym terytorium Austrii. W trakcie ratowniczych badań archeologicznych odnaleziono zabytki i obiekty archeologiczne mające bezpośredni związek z tym wydarzeniem. Należą do nich artefakty odnalezione w humusie za pomocą wykrywaczy metali, pozostałości jam zajmowanych przez żołnierzy austriackich bezpośrednio przed bitwą oraz groby żołnierzy poległych w trakcie walk. Znaczna liczba i różnorodność zabytków ruchomych oraz obiektów archeologicznych tworzy ciekawy kompleks do badań nad okresem napoleońskim.