Uzbrojenie Węgrów w X wieku – zmiana i ciągłość

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie mgra Bertalana Zágorhidi Czigányiego (Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie) pt. „Uzbrojenie Węgrów w X wieku – zmiana i ciągłość”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa, w środę 22 stycznia o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ.
Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Pod koniec X w. węgierskie plemiona przybyły do Kotliny Panońskiej wraz ze swoją specyficzną taktyką wojskową i uzbrojeniem. Elementy te znacząco różniły się od zachodnioeuropejskich, lecz były już znane na Zachodzie poprzez kontakty militarne z Kaganatem Awarskim. Równolegle z wielkimi politycznymi, ideologicznymi i gospodarczymi zmianami, broń również przechodziła pewne transformacje. Podczas tych zmian uzbrojenie zaczepne i ochronne zachowało pewne elementy wywodzące się ze wschodu. Jakie to były elementy? Jak następowały przemiany uzbrojenia Węgrów? Jak zmieniała się strategia Węgrów oraz ich formacje zbrojne?
Na te i na inne pytania zostaną przedstawione odpowiedzi z perspektywy młodego badacza węgierskiego. W referacie zostanie krótko podsumowana historia i stan badań nad węgierskim uzbrojeniem z X w. z terenu Kotliny Panońskiej. Finalną częścią będzie zapoznanie polskich słuchaczy z aktualnymi problemami tego okresu w węgierskiej archeologii oraz perspektywami i możliwościami badań w niedalekiej przyszłości.