Winszujemy Poznaniowi!

W stulecie archeologii uniwersyteckiej w Poznaniu posyłamy najserdeczniejsze życzenia pracownikom i studentom Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

 
Nigdy nie zapomnimy, że to właśnie w Poznaniu pod okiem i przy wsparciu prof. Józefa Kostrzewskiego swe archeologiczne szlify zdobywał Konrad Jażdżewski (studia: 1926–1930, doktorat: 1935, habilitacja: 1939) – nasz mistrz, twórca łódzkiego ośrodka archeologicznego i uniwersyteckiej archeologii w Łodzi w 1945 r.  Najlepszego 🙂