Badania terenowe w ramach wolontariatu

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

zapraszamy do udziału w badaniach archeologicznych Instytutu Archeologii w ramach wolontariatu na stanowiskach:

1. Łódź,
Stary Rynek (czerwiec–sierpień 2022)
dr inż. Artur Ginter

2. Dąbrowa (pow. wieluński)
cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego (18 lipca – 13 sierpnia 2022)
dr hab., prof. UŁ Radosław Janiak

3. Ostrowite (pow. chojnicki)
cmentarzysko średniowieczne i kompleks osadniczy: neolit – średniowiecze (16 sierpnia – 16 września 2022)
dr hab., prof. UŁ Jerzy Sikora

4. Mnich (pow. kutnowski)
cmentarzysko kultury przeworskiej z wczesnego i późnego okresu rzymskiego (22 sierpnia – 23 września 2022)
dr Wojciech Rutkowski.

Zgłoszenia udziału prosimy kierować do prowadzących badania.