Test ze wstępu do archeologii

Dr hab. Radosław Janiak zaprasza na test zaliczeniowy ze „Wstępu do archeologii”  dla studentów I roku licencjatu 29 stycznia – poniedziałek – na godzinę 10.00.