Wybór fakultetów na studiach magisterskich

Drodzy Studenci,

informujemy, że studenci I i II roku studiów magisterskich mogą wybrać po jednym z tematów zajęć fakultatywnych u każdego z poniżej wymienionych wykładowców:

I rok: 

dr hab Piotr Strzyż, prof. UŁ
Temat 1: Husyci – uzbrojenie, taktyka i sztuka oblężnicza w XV stuleciu
Temat 2: Dawne techniki produkcji uzbrojenia

dr Jerzy Sikora
Temat 1: Archaeology of Medieval residential complexes in Central Europe, between 9th and 13th century
Temat 2: Early Medieval mortuary archaeology

II rok

dr hab. Jan Schuster, prof UŁ
Temat 1: The Baltic as an Axis of Communication, Exchange and Trade during the Roman and Migration Period
Temat 2: Houses, Farmsteads and Features of Production in the Germanic World

dr Aldona Andrzejewska
Temat 1: Kultura wczesnego średniowiecza
Temat 2: Warunki życia we wczesnym średniowieczu

Swoje preferencje prosimy zgłaszać do 30 września w Sekretariacie IA UŁ lub na adres instytutarcheo@uni.lodz.pl.

Zajęcia, które zyskają największe zainteresowanie będą realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.