Wybór fakultetów na studiach magisterskich

Drodzy Studenci,

informujemy, że studenci II roku studiów magisterskich oraz osoby przyjęte w I rekrutacji na I rok tychże studiów mogą wybrać po jednym z tematów zajęć fakultatywnych u każdego z poniżej wymienionych wykładowców: 

prof. dr hab. Jan Schuster
Temat 1: Warriors an pacifists ‒ conflict and warfare in Northern an Central Europe during the first Centuries AD 
Temat 2: Poor, but happy? ‒ Living, Working and Building in the middle European Barbaricum during the Roman and the Migration Period

prof. dr hab. Aldona Pobojewska
Temat 1: Wprowadzenie do historii filozofii
Temat 2: Kulturowe znaczenie filozofii: wybrane przykłady
Temat 3: Wybrane zagadnienia filozofii

Swoje preferencje prosimy zgłaszać do 19 września w Sekretariacie IA UŁ lub na adres instytutarcheo@uni.lodz.pl.
Zajęcia, które zyskają największe zainteresowanie będą realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019.