Wykopaliska w Jevičku na Morawach

Grupa studentów archeologii z Uniwersytetu Łódzkiego odbyła właśnie ćwiczenia terenowe prowadzone przez dr. Wojciecha Rutkowskiego w ramach badań prof. Eduarda Droberjara (Katedra Archeologii Uniwersytetu w Hradcu Królowej, Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze) na stanowisku Jevičko 13 w Kraju Pardubickim na Morawach. Prace badawcze skupiły się na pozostałościach osadnictwa z okresu wpływów rzymskich związanego z plemieniem Markomanów. W trakcie wykopalisk odkryto relikty budowli naziemnych oraz artefakty związane z badanym okresem. Jako studenci z Łodzi zaangażowaliśmy się w wymianę doświadczeń w eksploracji stanowisk pradziejowych oraz zapoznaliśmy się z metodami badań stosowanymi przez czeskich archeologów.

Współpraca z badaczami i studentami z Republiki Czeskiej stanowiła niekiedy spore wyzwanie, głównie ze względu na pewnie różnice w sposobach pracy oraz odmienne metody badań. To dla nas kolejne doświadczenie, które pozwoliło nam poznać sposób pracy i zwyczaje naszych południowych sąsiadów. Efektem badań wykopaliskowych prowadzonych w Jevičku są liczne odkrycia fragmentów ceramiki naczyniowej (zarówno germańskiej, jak i proweniencji rzymskiej), zabytków metalowych (m.in. fibule) oraz pozostałości pokonsumpcyjnych w postaci fragmentów kości zwierzęcych. Na badanym obszarze zarejestrowano także polepę pokrywającą dużą część odsłoniętej powierzchni stanowiska, prawdopodobnie stanowiącej pozostałość po niegdyś istniejącym tam obiekcie mieszkalnym.

Po ciężkiej pracy na wykopie wracaliśmy do naszej leśnej bazy archeologicznej gdzie wspólnie przyrządzaliśmy posiłki w obozowej kuchni. Dla relaksu każdy dzień wieńczyliśmy wieczornym ogniskiem – jego klimat niezmiennie skłaniał nas do niezliczonych refleksji. Dni wolne od pracy spędzaliśmy na zwiedzaniu najbliższej okolicy oraz poznawaniu pobliskich lasów. Niejednokrotnie krótkie spacery kończyły się wielkim grzybobraniem 😊

Hanna Dobrska, Natalia Kowalczyk, studentki III r. lic.