XIV Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze

Serdecznie zapraszamy na XIV Międzynarodowe Kolokwium Bronioznawcze im. Profesora Andrzeja Nadolskiego, które odbędzie się w dniach 27–29 września 2019 r. w siedzibie Muzeum Historycznego w Sanoku.
Konferencja zorganizowana została przez Muzeum Historyczne w Sanoku, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.