Zaliczenia kursów e-learnigowych

Szanowni studenci,

zgodnie z programem studiów studenci I roku studiów licencjackich mają do zaliczenia w semestrze zimowym 3 kursy e-learningowe: szkolenie BHP (tylko do końca listopada!!!),  szkolenie z zakresu prawa autorskiego (do końca semestru,  czyli 18  lutego 2018) oraz szkolenie biblioteczne (do 21 grudnia 2017).

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją na temat szkoleń.