Zapisy na ćwiczenia terenowe

Drodzy Studenci,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą ćwiczeń terenowych, realizowanych w trakcie tegorocznych badań archeologicznych pracowników naszego Instytutu. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wybranych badaniach do 29 maja br. do mgr Joanny Gołębiowskiej pocztą internetową (instytutarcheo@uni.lodz.pl). Ze względu na różną liczbę wymaganych godzin zajęciowych w przypadku różnych lat studiów, faktyczna liczba studentów uczestniczących w ciągu trwania danych badań może odbiegać od podanej poniżej. Studenci archeologii oraz innych kierunków Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ mają także możliwość udziału w badaniach w ramach wolontariatu.

UWAGA: zgłoszenie chęci udziału w danych badaniach nie jest równoznaczne z definitywnym wpisaniem się na listę uczestników.  

 
Czarnoszyce, pow. człuchowski, woj. pomorskie: 14 lipca – 11 sierpnia 2019

Badania osady kultury pomorskiej (okres halsztacki D).

Kierownik badań i opiekun grupy: dr hab. Radosław Janiak.

Projekt realizowany w ramach badań własnych.

Liczba miejsc: 5.

 

Klonowice, pow. chojnicki, woj. pomorskie: lipiec 2019

Badania archeologiczne (szczegóły w Sekretariacie).

Kierownik badań i opiekunka grupy: dr Aldona Andrzejewska.

Projekt realizowany w ramach badań własnych.

Liczb miejsc: 5.

 
Ostrowite, pow. chojnicki, woj. pomorskie: 19 sierpnia – 14 września 2019

Badania cmentarzyska średniowiecznego oraz wielofazowego kompleksu osadniczego: kultura ceramiki sznurowej rytej (neolit), kultura pomorska (wczesna epoka żelaza), kultura wielbarska (okres rzymski), średniowiecze (od połowy XI do początku XIV wieku).

Projekt realizowany w ramach badań własnych.

Kierownik badań i opiekun grupy: dr Jerzy Sikora.

Liczba miejsc: 10.

 

Łódź: 24 czerwca – 31 lipca 2019

Badania na terenie dawnej siedziby Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w al. K. Anstadta w Łodzi.

Projekt realizowany w ramach porozumienia między Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Uniwersytetem Łódzkim oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Kierownik badań i opiekun grupy: dr Olgierd Ławrynowicz.

Liczba miejsc: 25.