Zapisy na ćwiczenia terenowe

Drodzy Studenci,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą ćwiczeń terenowych, realizowanych w trakcie tegorocznych badań archeologicznych przez pracowników naszego Instytutu.
Przypominamy, że liczba obowiązkowych godzin ćwiczeń terenowych wynosi:

I rok lic.: 180 godz.;
II rok lic.: 120 godz.;
I rok mgr: 60 godz.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wybranych badaniach do 11 maja 2021 r. do mgr Joanny Gołębiowskiej pocztą internetową (instytutarcheo@uni.lodz.pl) wg schematu: nazwisko opiekuna grupy, liczba godzin (w przybliżeniu 1 tydzień to 30 godz.) oraz preferowany termin realizacji ćwiczeń terenowych. Możliwe (a w niektórych przypadkach konieczne) jest podzielenie wymaganej liczby godzin ćwiczeń terenowych między kilka stanowisk archeologicznych, najlepiej w modułach nie krótszych niż 2 tygodnie (60 godz.).

Studenci archeologii oraz innych kierunków Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ mają także możliwość udziału w badaniach w ramach wolontariatu.

UWAGA: zgłoszenie chęci udziału w danych badaniach nie jest równoznaczne z definitywnym wpisaniem się na listę uczestników. Szczegółowe określenie terminów realizacji ćwiczeń terenowych w ramach poszczególnych badań może wymagać dodatkowych uzgodnień z opiekunami grup ćwiczeniowych. 

Łódź: 23 maja – 1 lipca 2022 (180 godz.)
Badania śladów represji totalitarnych (1939–1956) na terenie dawnego poligonu na Brusie
Opiekunowie grupy: dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Marcel Bartczak
Projekt realizowany w ramach porozumienia między Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ oraz Biurem Poszukiwań i Identyfikacji IPN przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi
Liczba miejsc: 10

Lututów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie: 27 czerwca – 9 lipca 2022 (60 godz.)
Poszukiwania mogił powstańców styczniowych w lasach pod Lututowem
Opiekunka grupy: dr Aldona Andrzejewska
Projekt realizowany w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Lututowie
Liczb miejsc: 4

Jura Krakowsko-Częstochowska, woj. śląskie: 3–17 lipca 2022 (60 godz.)
Staromieście, gm. Lelów (badania przedkolacyjnego Lelowa), Aleksandrówka, gm. Przyrów (lokalizacja grobu ofiar egzekucji przeprowadzonej przez żołnierzy Wehrmachtu we wrześniu 1939 r.) 
Projekt realizowany w ramach współpracy z Lelowskim Towarzystwem Historyczno-Kulturalnym oraz Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach
Opiekunowie grupy: dr Olgierd Ławrynowicz, dr Magdalena Majorek, mgr Radosław Zdaniewicz
Liczba miejsc: 12

Mierzyn, pow. piotrkowski, woj. łódzkie: 11–23 lipca 2022 (60 godz.)
Badania reliktów drewniano-ziemnej siedziby rycerskiej
Opiekun grupy: dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ
Projekt realizowany w ramach badań własnych
Liczba miejsc: 6

Dąbrowa, pow. wieluński, woj. łódzkie: 18 lipca – 13 sierpnia 2022 (120 godz.)
Badania cmentarzyska kultury łużyckiej (okres halsztacki)
Opiekunowie grupy: dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ
Projekt realizowany w ramach badań własnych
Liczba miejsc: 9

Ostrowite, pow. chojnicki, woj. pomorskie: 16 sierpnia –16 września 2022 (120 godz.)
Badania cmentarzyska średniowiecznego oraz wielofazowego kompleksu osadniczego: od neolitu po późne średniowiecze
Projekt realizowany w ramach badań własnych
Opiekun grupy: dr hab. Jerzy Sikora, prof. UŁ
Liczba miejsc: 15