Żegnaj Agnieszko

agnieszka small

Wspomnienie o dr Agnieszce Urbaniak

 

Dr Agnieszka Urbaniak (19. 5. 1974 – 19. 1. 2013) była adiunktem w Instytucie Archeologii UŁ. Jej specjalnością był okres rzymski, doktoryzowała się w 2002 r. na podstawie monografii osady z okresu późnorzymskiego i wczesnośredniowiecznego w Złotej, pow. Sandomierz. Prowadziła także zajęcia z muzealnictwa i konserwatorstwa, w ostatnich latach była wiceprezesem Fundacji “Monumenta Archaeologica Barbarica”. Była ogólnie lubianą koleżanką, zawsze chętną do pomocy zarówno kolegom jak i studentom. Jej przedwczesne odejście po długiej walce z chorobą pozostawiło dotkliwy ból nie tylko wśród pracowników Instytutu, ale w całym środowisku archeologicznym okresu rzymskiego. Będziemy ją wspominać jako bardzo dobrego człowieka oraz sumiennego i odpowiedzialnego nauczyciela akademickiego.

 

opracowała M. M.