Zaproszenie dla studentów i doktorantów

„Rzeczy mają walor socjalizujący; cementują relacje międzyludzkie; przykuwają ludzi do konkretnego miejsca. Rzeczy mają też zdolności performatywne i integracyjne; współtworzą społeczność. Rzeczy nie są biernymi przedmiotami użytkowymi, lecz aktywnymi aktorami życia” B. Olsen
 

Przedmiot, podobnie jak i człowiek posiada swoją biografię. Pracując nad dziejami przedmiotów zadajemy sobie podobne pytania, jak w trakcie odtwarzania historii życia ludzkiego. W jakich warunkach powstawały przedmioty? Co skłaniało ludzi do tworzenia konkretnych form? Czy z wiekiem przedmiotu zmieniała się jego funkcja? Co działo się kiedy przestały być użytkowane? Przedstawione pytania nurtują od lat badaczy każdej dziedziny archeologii. W nauce o dziejach człowieka przedmiot rozpatrywany jest dwojako. Przypisywany kulturze materialnej, niesie za sobą informacje związane z kwestiami funkcji oraz technologii,  rozważany w ramach znaczenia społecznego, przywołuje myśli oraz znaki, ukryte w materialnych znaleziskach. Przedmiot jest składnikiem świata tworzonego przez człowieka, wyrazem estetyki, skutkiem procesu twórczego. Jako medium idei i przemian, stanowi fundament periodyzacji. Przez innych widziany jest również jako rzecz codziennego użytku, pełniącego rolę narzędzia w ręku człowieka.

Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego „Varia”, ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję studencko-doktorancką pt. „Życie przedmiotu. Od surowca do eksponatu”, która odbędzie się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Termin: 23–24 kwietnia 2020 r.

Chronologia: od pradziejów po archeologię współczesności

Proponowana tematyka:

Pozyskanie surowca, Miejsca i obiekty związane z produkcją, Produkcja przedmiotu, Funkcja przedmiotu, Kulturowe znaczenie przedmiotu, Okoliczności depozycji przedmiotu, Procesy postdepozycyjne, Zabiegi konserwatorskie

Informacje formalne:

Konferencja jest skierowana do wszystkich studentów archeologii i doktorantów,  zapraszamy również studentów dziedzin pokrewnych: antropologii, etnologii, historii, historii sztuki

Wystąpienia powinny zająć 15 minut. Po każdej sesji przewidziana jest dyskusja.

Zainteresowanych udziałem w konferencji, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31 stycznia 2020 r.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych referatów.

Przewidziane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w wydawnictwie recenzowanym.

Opłata konferencyjna wynosi 80 zł (osiemdziesiąt złotych). Kwota obejmuje materiały konferencyjne, posiłek oraz udział spotkaniu koleżeńskim. Osoby biorące udział zobowiązane będą do uiszczenia opłaty w czasie nieprzekraczalnym, do 15 marca 2020 roku, na konto:

Uniwersytet Łódzki
42 1240 6292 1111 0010 9482 6815
tytułem: KF20, Życie Przedmiotu.

Kontakt:

zycieprzedmiotu@gmail.com

fb.com/kolonaukowevaria