Dyrektor Instytutu Archeologii UŁ: prof. nadzw. dr hab. Seweryn Rzepecki

Zastępca dyrektora Instytutu Archeologii UŁ: dr Olgierd Ławrynowicz

 


KATEDRA PRAHISTORII

Prof. nadzw. dr hab. Seweryn Rzepecki (kierownik)

Prof. dr hab. Lucyna Domańska

Prof. nadzw. dr hab. Marek Olędzki

Prof. nadzw. dr hab. Jan Schuster

Dr hab. Radosław Janiak

Dr Karolina Kot

Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Grabarczyk  (professor emeritus)

Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska (professor emeritus)

 


KATEDRA ARCHEOLOGII HISTORYCZNEJ I BRONIOZNAWSTWA

Prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer (kierownik)

Dr Aldona Andrzejewska

Dr Olgierd Ławrynowicz

Dr hab. Janusz Pietrzak

Dr Jerzy Sikora

Dr Adrianna Szczerba

Mgr Artur Ginter Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego

Prof. dr hab. Marian Głosek (professor emeritus)

Prof. dr hab. Ilona Skupińska-Lovset (professor emeritus)

 

ZESPÓŁ TECHNICZNY

DOKTORANCI